Wizja

JEST WYZWANIEM, KTÓRE POWINNO WYZWOLIĆ SIŁY DO REALIZACJI PLANÓW DLA DOBRA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ 

WIZJA PRZEDSZKOLA:

  • Edukacja naszych wychowanków ukierunkowana jest na uzyskanie gotowości dzieci do podjęcia nauki szkolnej. Badamy tę gotowość, prowadzimy zajęcia wspomagające oraz korygujące rozwój  dziecka.
  • Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój oraz sukcesy rozwojowe.
  • Obserwujemy dzieci i pomagamy im rozwijać ich zainteresowania i talenty
  • Staramy się wspierać rodziców, pomagać im rozwiązywać  problemy wychowawcze, zachęcamy rodziców do współpracy w celu ujednolicenia naszych oddziaływań wychowawczych.
  • Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe, takie jak język angielski, religia, zajęcia rytmiczne, koncerty muzyczne, teatrzyki, wycieczki i współdziała ze środowiskiem lokalnym.
  • Nasze oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach, dążąc do odkrywania nowych i innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z ziemi
  • Dzieci w czasie zajęć w naszym przedszkolu wyzwalają swój wewnętrzny świat poprzez posługiwanie się  różnymi sposobami ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej, teatralnej i ruchowej
  • Promujemy dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
  • Pragniemy nauczyć naszych wychowanków wiary we własne możliwości, rozwijać u nich optymizm i poczucie własne wartości . tworzymy dzieciom okazje do budowania konstruktywnych więzi i nawiązywania przyjacielskich kontaktów z rówieśnikami.

 

More in this category: « Koncepcja