Koncepcja

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W ZDUŃSKIEJ WOLI ZE SZCZEGÓLNYM  NASTAWIENIEM NA KSZTAŁCENIE INTELIGENCJI WIELORAKICH

 

 CELE STRATEGICZNE 

Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola oraz monitoringu realizacji podstawy programowej według nowego rozporządzenia.

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

  • Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci.
  • Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru : dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania,…
  • Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
  • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
  • Wspomaganie rodziców w wychowaniu „optymistycznego dziecka”.
  • Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
  • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

More in this category: « Program Wizja »