Opłaty

 

 Szanowni Rodzice

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi centralizacji 

rozliczeń VAT oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Zduńska Wola od dnia 1

stycznia 2017 r. Publiczne Przedszkole Nr 4 "Zaczarowana Kraina" w

Zduńskiej Woli będzie dokonywało rozliczeń w formie bezgotówkowej .

 

Rodzice zobowiązani są do dokonywania opłat za pobyt i żywienie dziecka w

przedszkolu przelewem na konto przedszkola:

 88 9263 0000 0570 1000 2009 0002

Przy dokonywaniu przelewu prosimy o rozbicie płatności na pobyt i żywienie

 

Wpłaty na Radę Rodziców - 55zł  oraz paczkę - 35 zł

można dokonać przelewem na konto:

58  9279  0007  0034  7844  2000  0010

lub wpłacać u Intendenta