Zajęcia dodatkowe

                                         Zajęcia dodatkowe bezpłatne:

Religia (2 razy w tygodniu) - prowadzona w ramach podstawy programowej za zgodą rodziców zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania  nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (§ 1 ust. 1)

harmonogram:

poniedziałek oraz środę  w następujących godzinach:

                    

3 latki  -    10.15 - 10.30 

3- 4 latki   10.35 - 10.50  

4-latki       11.15 - 11.30

4-5 latki    11.00 - 11.15  

5-latki       9.30  - 10.00

5-6-latki   9.00   -  9.30

6-latki       8.00  -  8.30

Zajęcia prowadzi pan Robert Rusiniak

Język angielski prowadzony 2 razy w tygodniu

Harmonogram:

WTOREK

- grupa dzieci 5-letnich       12.00-12.30

- grupa dzieci 5-6-letnich    10.30-11.00

- grupa dzieci 6-letnich       11.00-11.30

PIĄTEK

- grupa dzieci 5-letnich       12.30-13.00

- grupa dzieci 5-6-letnich    12.00-12.30

- grupa dzieci 6-letnich       11.00-11.30

Zajęcia prowadzi Pani Małgorzata Praszkowska - Vincent

 

W przedszkolu  odbywają się  zajęcia logopedyczne prowadzone przez panią Dominikę Frątczak

Programy własne- autorskie prowadzone przez nauczycieli:

-"Program wspomagający rozwój dziecka w młodszym wieku przedszkolnym" autorstwa Marty Szewczyk

- Program  z zakresu edukacji teatralnej przeznaczony dla dzieci 5-letnich "Miniteatr" autorstwa Angeliny Rżanek i Moniki Woźniak

- Program z zakresu edukacji muzyczno - ruchowej "Po prostu tańcz" autorstwa Małgorzaty Diłaj

- Program czytelniczy do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym autorstwa Marty Szewczyk

INNOWACJE PEDAGOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

Program  „ Nasze emocje poznajemy i w zgodzie z nimi żyjemy” został zakwalifikowany przez Kuratorium  Oświaty w Łodzi - Delegatura w Sieradzu  jako  innowacja pedagogiczna

Autorką innowacji jest Jadwiga Nazarska

Myślą przewodnią innowacji jest :

* kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do

  racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do

łagodnego znoszenia stresów i porażek związanych z podjęciem nauki w klasie pierwszej

*  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w  poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
Chcemy  nauczyć dziecko poprzez zabawę panowania nad własnymi emocjami

  • oraz przyswojenia określonych norm postępowania, które swoje
  • odzwierciedlenie będą miały w indywidualnych kontaktach społecznych.

 

Kolejną innowacją pedagogiczną zakwalifikowaną przez Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Sieradzu jest projekt edukacyjny "Roślina", którego autorkami są Anna Witkowska i Krzysztofa Kacperska - Pardel.

 Myślą przewodnią innowacji jest:

* poznawanie  przyrody poprzez samodzielne jej odkrywanie, własne działania i eksperymentowanie

* stwarzanie sytuacji do częstego obcowania z naturą, ukazywania jej piękna oraz rozbudzania zainteresowań przyrodniczych

Poza podstawą programową proponujemy wyżej wymienione programy własne prowadzone przez nauczycieli oraz inne ciekawe i atrakcyjne zajęcia.